KUP BILET NA NASTĘPNĄ BAJKĘ

NIEZALEŻNY TWÓRCA PRACUJE NAD ROZBUDOWĄ ARTOFUN STREAM.

PRAWDA I PIĘKNO KOSZTUJĄ, POZWÓL NAM OBOJGU PIĘKNIE PRZEŻYWAĆ.

SUPPORTE, COLLABORATE AND DONATE

@maszynkadoprzezywania.pl

INDEPENDENT ARTIST IS WORKING ON THE DEVELOPMENT OF ARTOFUN STREAM. TRUTH AND BEAUTY COST, LET US BOTH BEAUTIFULLY SURLIVE BUYING A TICKET FOR THE NEXT FAIRY TALE.

NAZWA ODBIORCY, RECIPIENT’S NAME: ŁUKASZ

TYTUŁ, TITLE:

„Bezinteresowna DAROWIZNA dla właściciela strony maszynkadoprzezywania.pl”


złotówki : 07 2490 0005 0000 4000 3309 9516
euro : 88 2490 0005 0000 4001 0000 8464

WPŁAĆ ILE CHCESZ, WART JEST ROBOTNIK SWOJEJ STRAWY.

GIVE AS MUCH AS YOU WANT, FOR THE WORKMAN HAS A RIGHT TO HIS FOOD.

ARTOFUN STREAM relacja na prze żywo w Akcie COPYARTINGU stworzona, przeżyta i pokazana @maszynkadoprzezywania.pl

ARTOFUN STREAM most live coverage of the Act of COPYARTING created, lived

and shown @maszynkadoprzezywania.pl